Thảo luận Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Học làm cha, làm mẹ/Những giá trị căn bản cần dạy con

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"... nhưng cái mà nhờ đó tôi trưởng thành lên và trong không khí gia đình còn bảo lưu được, đó là tinh thần giấy rách phải giữ lấy lề và một cái nếp gì đó rất mơ hồ về lòng tự trọng, tự tôn, không cho phép mình tự coi thường bản thân và khát vọng hướng tới cái gì đó là đích thực." chi tiết

Nguyenthephuc, 09:20, 2/11/2011 (UTC)