Vai trò của dioxin receptor trong điều hòa ảnh hưởng của estradiol và genistein đến quá trình phát triển xương

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Roles of aryl hydrocarbon receptor in regulating effects of estradiol and genistein on bone formation

World Congress on Osteoporosis , Bangkok (12/2008)- Osteoporosis International Suppl 2; Abstract

Ba Tiep Nguyen và cs.

Dept. for Endocrinology, University of Goettingen, Germany

Aim: Aryl hydrocarbon receptor (AhR) is expressed in various tissues and its action as a mediator for the effects of dioxin compounds has been well documented. In addition, interactions between estrogen receptor (ER) and AhR signaling pathways were reported. However, little is known about the physiological roles of AhR including its action in regulating effects of estrogenic compounds on bone development. This study was carried out to assess effects of AhR encoding gene disruption (AhRKO) on bone mineral density (BMD) and osteoporosis prevention of estradiol (E2) and isoflavone genistein (Gen). Methods: Three groups of two-month old ovariectomized (ovx) AhRKO mice were treated (for three months) with soy free, E2 or genistein containing food. An addition group of ovx wild type (WT) mice were served soy free food as a positive control of AhRKO. After beeing sacrificed, tibia was collected for quantitative computer tomography to measure BMD. The differences of bone parameters between groups were evaluated using Student's t-test (P value < 0.05 was considered significant). Results: AhRKO lead to an increase in trabecular density but not in trabecular area and cortical parameters in comparison to WT counterparts. Trabecular area was decreased in Gen-treated AhRKO mice. E2 seemed to “over-stimulate” the ossification in AhRKO mice since no integration areas were detected in the epiphysis of the tibia that did not appear in another study using WT mice. Cortical density and area were elevated in both E2 and Gen treated AhRKO mice. Conclusions: AhRKO lead to a change in bone organization of the tibia. E2-regulated bone ossification and bone lost prevention effects of E2 and Gen were accelerated in AhRKO mice. The results suggested that the presence of AhR might abate effects of estrogenic compounds on bone formation.

Tóm tắt[sửa]

Aryl hydrocarbon receptor (dioxin receptor) đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng của cơ thể với các chất dioxin. Giữa AhR và estrogen receptor cũng được khẳng định là có sự tương tác. Tuy nhiên, vai trò của dioxin receptor trong các quá trình sinh lý trong đó có quá trình phát triển xương dưới tác động của các hợp chất co hoạt tính estrogen vẫn chưa được làm sáng tỏ. Để góp phần tìm hiểu vấn đề này, chuột mang gene AhR bất hoạt được dùng cho thí nghiệm. Kết quả cho thấy khi gene AhR bị bất hoạt, mật độ xương xốp tăng nhưng các chỉ số xương chắc không thay đổi. Genistein làm giảm diện tích xương xốp ở những cá thể mang AhR bất hoạt. Quá trình phát triển xương dưới tác động của estradiol (một estrogen) và genistein được kích thích khi vắng mặt AhR. Như vậy, sự hiện diện của AhR có thể "làm dịu" ảnh hưởng của các hợp chất estrogen đến quá trình hình thành xương.

<<< trang trước

Liên kết đến đây