Công nghệ chế tạo máy

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

Chương I: NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN

  1. Quá trình sản xuất và các quá trình công nghệ
  2. Các thành phần của QTCN
  3. Dạng sản xuất ,phân loại và đặc điêm của từng dạng sản xuất
  4. Biện pháp công nghệ

Chương 2: CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT GIA CÔNG

Chương 3: ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CƠ

Chương 4: CHUẨN

Chương 5: ĐẶC TRƯNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG

Download[sửa]

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này