Công nghệ chế tạo máy/Quá trình sản xuất và các quá trình công nghệ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Câu 1. Quá trình sản xuất và các quá trình công nghệ.

1. Quá trình sản xuất (QTSX).

  • Quá trình sản xuất nói chung là quá trình con người tác động vào tài nguyên thiên nhiên để biến chúng thành các sản phẩm có ích cho xã hội.

Ví dụ: Để tạo ra một sản phẩm kim khí QTSX bao gồm các công đoạn:

Thăm dò địa chất  khai thác mỏ  luyện kim  tạo phôi  gia công cơ  nhiệt luyện  kiểm tra  lắp ráp  chạy thử  thị trường  Dịch vụ sau bán hàng.

  • QTSX trong nhà máy cơ khí thường được tính từ giai đoạn tạo phôi đến sản phẩm hoàn thiện hoặc từ tạo phôi đến bán thành phẩm hoặc từ bán thành phẩm đến sản phẩm hoàn thiện.

2. Quá trình công nghệ (QTCN).

  • Quá trình công nghệ là một phần của quá trình sản xuất trực tiếp làm thay đổi trạng thái và tính chất của đối tượng sản xuất. Thay đổi trạng thái và tính chất bao gồm: thay đổi hình dáng, kích thước, độ chính xác gia công, chất lượng bề mặt, tính chất cơ lí, vị trí tương quan giữa các bề mặt của chi tiết.v.v.Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ mà có các QTCN khác nhau:
- QTCN gia công cắt gọt : có nhiệm vụ chủ yếu là làm thay đổi hình dáng, kích thước, độ chính xác gia công, chất lượng bề mặt.v.v. của đối tượng sản xuất.
- QTCN tạo phôi: có nhiệm vụ chủ yếu là làm thay đổi hình dáng, kích thước của đối tượng sản xuất. Ngoài ra nó còn dễ làm thay đổi tính chất cơ lí của vật liệu.
- QTCN nhiệt luyện: là thay đổi tính chất cơ lí của đối tượng sản xuất.
- Ngoài ra ta còn có các QTCN khác như QTCN kiểm tra, QTCN lắp ráp.v.v.
  • Một số chú ý:
- QTCN gia công cắt gọt hay còn gọi là QTCN gia công cơ thường được gọi tắt là QTCN
- Thiết kế được quá trình công nghệ (QTCN) hợp lí rồi ghi thành văn kiện công nghệ thì văn kiện đó được gọi là quy trình công nghệ (QTCN).

Liên kết đến đây