Cấp cứu sơ sinh/Sai lầm về chế độ ăn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Việc sử dụng sai hướng dẫn tỉ lệ nước và sữa có thể đưa đến những rối loạn điện giải đe dọa đến tính mạng bệnh nhân hoặc chậm lên cân. Co giật có thể là triệu chứng của hạ natri máu nặng. Xem thêm phần co giật ở cuối bài. Điều chỉnh rối loạn điện giải đã trình bày ở trên.

Liên kết đến đây