Giáo trình Tạng văn I

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Giáo trình Tạng văn I: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

 

Dẫn nhập[sửa]

Giáo trình này là bản dịch từ quyển Lehrbuch der klassischen tibetischen Schriftsprache, ấn bản lần thứ 7, 1996 của Michael Hahn. Người dịch đã có dịp may mắn học hết giáo trình dưới sự hướng dẫn của đích thân Prof. M. Hahn cho nên việc dịch và phổ biến tác phẩm này của bậc thầy mình là một hân hạnh lớn đối với dịch giả.

Quy tắc dịch[sửa]

Phương pháp học tiếng Tây Tạng[sửa]

Cảm tạ[sửa]

Tài liệu tham khảo[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết đến đây