Giai thoại văn học Việt Nam/Động Thiên Thai-Cửa Hàm Cốc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lễ cưới xong, rượu ngà ngà chú rể mới về động phòng thì thấy cửa phòng khóa. Ngó đi ngó lại không thấy lối vào anh bèn gọi cô hầu gái của cô dâu. Cô hầu cười chỉ trên cột một tờ giấy đỏ:

"-Cô nói tướng công đối được câu này thì mới cho con mở cửa."

Câu đối viết:

"Hang Thiên Thai then khóa động đào, đóng chặt lại kẻo chàng Lưu quen lối cũ." [1]

Rượu phất phơ, nghĩ một hồi anh nói:

"-Tưởng gì, ngươi mang giấy ra cho ta đối."

Giấy mang rồi anh cầm bút viết:

"Cửa Hàm Tử lỏng khuôn tạo hóa, mở toang ra cho ông Bái dẫn quân vào." [2]

Cô dâu đọc câu đối phì cười mở cửa mời tân lang vào.

Câu đối này tỉnh rượu chưa chắc đã nghĩ ra! [3]

Chú thích

  1. Lấy từ tích Lưu Thần và Nguyễn Trại lạc vào động tiên. Thiên thai luôn là đề tài bất tuyệt của văn học.
  2. Từ chuyện Bái công tức Hán Cao Tổ phá Hàm Cốc vào diệt Tần.
  3. Có người nói đây là câu đối của cụ Yên Đổ làm cho con sang nhà bố vợ (!), xét ra có lẽ không phải lối văn của Nguyễn Khuyến, vả thiết nghĩ thông gia thông giáo, ông chắc không viết thế.

Xem thêm

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

← Mục lục

Liên kết đến đây