Giai thoại văn học Việt Nam/Điếu thợ rèn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nguyễn Khuyến nổi tiếng với cách dùng các từ đồng âm trong chữ Nôm. Một loạt các câu đối phúng điếu hoặc mừng đám ông viết đều thể hiện tài dùng chữ Nôm hết sức độc đáo, đôi khi hóm hỉnh một cách bất ngờ. Câu đối điếu thợ rèn hình như đã từng được nhắc đến trong chương trình Tiếng Việt phổ thông trước đây, bài "Chơi chữ",

"Nhà cửa để lầm than, con thơ dại lấy ai rèn cặp," "Cơ đồ đành bỏ bễ, vợ trẻ dại lắm kẻ đe loi".

Câu đối tả được cảnh thực của người vợ mất chồng, con mất cha, mà dùng toàn các từ đồng âm của nghề thợ rèn. Cũng như vậy, Nguyễn Khuyến có câu đối khóc chồng và con cho người vợ anh hàng thịt.

Xem thêm

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

← Mục lục

Liên kết đến đây