Hỗ trợ tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh, sinh viên thiệt thòi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Từ BẢN TIN TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I, HÀ NỘI

Thư mời viết bài

Kính gửi: Ông/Bà .....

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án "Những nẻo đường đến Đại học - P.H.E" do Quỹ Ford, Hoa Kỳ tài trợ được thực hiện tại các trường đại học Việt Nam từ năm 2001 đến nay. Với mục đích hỗ trợ nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh, sinh viên thiệt thòi (học sinh, sinh viên, học viên cao học người dân tộc thiểu số và người Kinh sống ở vùng sâu, vùng xa, con hộ gia đình nghèo, bản thân mồ côi tàn tật, con thương, bệnh binh, liệt sĩ). Dự án đã thành công tốt đẹp giai đoạn I (2001 - 2003), những thành tích được tổ chức tài trợ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường thành viên, học sinh, sinh viên và nhân dân vùng triển khai dự án đánh giá cao. Giai đoạn II (2004-2006), Dự án được thực hiện ở 5 trường đại học trong cả nước (đại học Thái Nguyên, trường đại học Nông nghiệp I, đại học Huế, trường đại học Đà Lạt và trường đại học An Giang), trong đó trường đại học Nông nghiệp I có vai trò Tư vấn và điều phối chung.

Hiện nay, Đảng, Nhà nước, các cơ quan và nhiều tổ chức quốc tế rất quan tâm và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng cho học sinh, sinh viên thiệt thòi ở Việt Nam. Trong khuôn khổ Dự án “Những nẻo đường đến đại học – P.H.E.”, trường đại học Nông nghiệp I tổ chức hội thảo "Hỗ trợ tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh, sinh viên thiệt thòi" vào trung tuần tháng 12/2006 tại Hà Nội.

Mục tiêu hội thảo: Tạo một diễn đàn để các cơ quan, tổ chức chia sẻ các phương pháp tiếp cận và các bài học thành công về hỗ trợ học sinh, sinh viên thiệt thòi tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam, trên cơ sở đó tìm các giải pháp hỗ trợ hiệu quả và bền vững hơn. Chương trình:

- Ngày thứ nhất: Tham luận về tiếp cận hỗ trợ giáo dục đại học cho học sinh, sinh viên thiệt thòi (HS, SVTT) và thảo luận.

- Ngày thứ hai: Tổng kết các hoạt động của dự án P.H.E, những bài học kinh nghiệm thực tiễn và chương trình hành động tiếp theo.

Hội thảo sẽ tập trung trao đổi và thảo luận các nội dung chủ yếu sau:

1. Triết lý và những quan điểm về hỗ trợ HS, SVTT tiếp cận giáo dục đại học;

2. Cơ sở lý luận nền tảng trong xây dựng và phát triển các chính sách hỗ trợ giáo dục cho các HS, SVTT;

3. Tác động của hệ thống chính sách ưu đãi giáo dục của Việt Nam đối với việc tiếp cận giáo dục đại học của các HS, SVTT;

4. Sự quan tâm và các chương trình hành động của chính quyền các cấp và các tổ chức xã hội đối với công tác hỗ trợ tiếp cận giáo dục đại học cho HS, SVTT;

5. Các chương trình và biện pháp hỗ trợ HS, SVTT tiếp cận giáo dục đại học hiệu quả;

6. Những khó khăn, rào cản đối với các HS, SVTT trong tiếp cận giáo dục đại học, trong học tập và nghiên cứu ở bậc đại học và hoà nhập xã hội;

7. Đặc điểm tâm lý của HS, SVTT.

Trường đại học Nông nghiệp I xin trân trọng thông báo và kính mời các vị lãnh đạo các cấp, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và trong nước, các cá nhân quan tâm công tác hỗ trợ tiếp cận giáo dục đại học cho các HS, SVTT viết bài tham luận đóng góp cho hội thảo.

Tham luận được chế bản khổ A4; Font Times New Roman; Size 12; Line spacing: Single; Left 3.0cm - Right 2.5cm - Top 2.5cm - Bottom 2.5cm. Phần đầu trang: Tiêu đề của báo cáo bằng chữ in đậm, cỡ chữ 14, dưới tiêu đề phía phải ghi rõ Họ và tên, chức vụ, học hàm, học vị và cơ quan công tác.

Để kịp biên tập và in kỷ yếu, kính đề nghị các tác giả gửi bài tham luận kèm file qua các địa chỉ E-mail: cares-phe@hn.vnn.vn hoặc thuynn172@vnn.vn.

Giấy mời đại biểu sẽ được gửi trước ngày khai mạc Hội thảo 1 tuần. Mọi chi phí đi lại, ăn ở cho các đại biểu ở ngoài Hà Nội do trường đại học Nông nghiệp I chịu trách nhiệm chi trả. Các đại biểu từ các tổ chức quốc tế tự túc các chi phí.

Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của Ông/Bà!

Các thông tin chi tiết về Hội thảo, bài tham luận, đăng ký tham dự hội thảo xin gửi về:

Dự án Những nẻo đường đến đại học - P.H.E,

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, trường đại học Nông nghiệp I Gia Lâm, Hà Nội

Số ĐT: 04 8769289

Fax: 04 8766642

E-mail: cares-phe@hn.vnn.vn

thuynn172@vnn.vn

Thư ký Dự án: Nguyễn Thị Huyền