Lịch sử 8 - Phần 1 - Chương 4 Bài 21, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 4: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

BÀI 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)


I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

II. NHỮNG DIỄN BẾN CHÍNH

1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng ra toàn thế giới (từ ngày 1-9-1939 đến đầu năm 1943)

2. Quân Đồng mnh phản công - chiến tranh kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 9-1945)


III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRAH THẾ GIỚI THỨ HAI

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 8


  LỊCH SỬ THẾ GIỚI
  LỊCH SỬ VIỆT NAM
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI :
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI:
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 -

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.