Lịch sử 8 - Phần 2 - Chương 1 Bài 26, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX

I. CUÔC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ, VUA HÀM NGHI RA "CHIẾU CẦN VƯƠNG"

1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885

2. Phong trào Cần Vương

II. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG

1. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887)

2. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892)

3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1895)

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 8


  LỊCH SỬ THẾ GIỚI
  LỊCH SỬ VIỆT NAM
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI :
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI:
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 -

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.