Giai thoại văn học Việt Nam/Liêm và tham

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hồi lên bảy tuổi Nguyễn Hiền thường hay chơi trò nặn đất với trẻ con. Một lần Hiền nặn con voi đất, lấy đỉa làm vòi, lấy bướm làm tai khiến cho con voi bằng đất mà cử động được. Bọn trẻ rất thích thú. Chợt một ông quan đi qua, tò mò đứng lại xem và hỏi chuyện. Thấy Hiền khéo léo, láu lỉnh, quan đọc bỡn một câu:

"Đồng tử ngũ lục nhân, vô như nhĩ xảo"

(Bọn trẻ năm sáu đứa không đứa nào khéo bằng đứa này.)

Hiền thấy vậy hỏi: "Trước hết ông cho biết ông làm chức qua gì?" Quan trả lời: "Ta là thái thú ăn lương hai ngàn hộc." Thấy quan có ý khoe khoang, Hiền đọc:

"Thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công..."

(Quan thái thú ăn lương hai ngàn hộc, chẳng ai ... bằng ông.)

Thái thú cười bảo: "Đối thiếu một chữ!" Hiền nài cho tiền rồi sẽ đối nốt. Quan cho tiền xong, Hiền đọc:

"Thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công liêm."

(Quan thái thú ăn lương hai ngàn hộc, chẳng ai liêm bằng ông.)

Quan hài lòng lắm, chịu là giỏi, rồi nhân tiện hỏi thêm:

-Nếu ta không cho tiền thì chú đối chữ gì.

Hiền trả lời: "Chỉ việc thay chữ tham vào chữ liêm mà thôi!"

Xem thêm

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

← Mục lục

Liên kết đến đây