Mecapoda elongata (Vạc sành hại bắp)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vạc sành hại bắp Mecapoda elongata (Linnaeus) là một loài côn trùng thuộc họ Tettigoniidae (Vạc Sành), bộ Orthoptera (Cánh Thẳng).

Đặc điểm hình thái và sinh học[sửa]

Chiều dài cơ thể từ 55-70 mm, màu xanh hay nâu xám với những đốm đậm trên cánh trước đối với thành trùng cái. Bộ phận đẻ trứng hơi cong và thường dài bằng thân mình.

Có râu đầu rất dài, tuổi thọ từ 25-30 ngày đối với thành trùng cái, còn đối với thành trùng đực khoảng 23-28 ngày.

Trứng được đẻ bên trong một cái bọc, thời gian ủ trứng từ 15-22 ngày.

Ấu trùng màu xanh, cơ thể giống thành trùng nhưng râu đầu không dài bằng, có 4 tuổi, phát triển trong thời gian từ 30-40 ngày.

Tập quán sinh sống và cách gây hại[sửa]

Cả ấu trùng và thành trùng đều cắn lá bắp chỉ còn gân.

Biện pháp phòng trị[sửa]

Áp dụng thuốc trừ sâu khi quần thể vạc sành ở tuổi nhỏ và mật số chưa cao.

Ghi chú[sửa]

Nội dung về sâu hại thực vật trình bày ở trên được tham khảo từ Giáo trình Côn trùng Nông nghiệp, phần B: Côn trùng hại cây trồng chính ở đồng bằng sông Cửu Long (tác giả: Nguyễn Văn Huỳnh Lê Thị Sen, Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ, năm xuất bản: 2003).[1] Từ khi lên trang, nội dung đã được cập nhật bởi cộng đồng BVTVwiki.

Tham khảo[sửa]

  1. http://ebook.moet.gov.vn/?page=1.32&view=3305