Nhóm biên tập Life : the science of biology 7th

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo như cuộc gặp mặt lúc 2 giờ chiều ngày 13 tháng 1, nhóm chúng ta sẽ có công việc như sau chọn chương để sữa bài Tổng cộng đã có 7 chương đã biên tập từ nhóm thực hiện trước

anh em đăng ký vào đây nhé.
Xuancuongkhtn

Liên kết đến đây