Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn (tiếng Anh: International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, viết tắt: IOAA) là một kỳ thi thiên văn học thường niên dành cho học sinh trung học. Đây là một trong các Olympic Khoa học Quốc tế.

Olympic này được thành lập như là một sự chia rẻ bên trong Olympic Thiên văn học Quốc tế, đặc biệt do tổ chức ít cởi mở của nó. Trang web của kỳ thi IOAA đầu tiên nói rằng "IOAA được thiết kế là tổ chức quốc tế thật sự về các kỳ Thiên văn học và Vật lý thiên văn. Việc tổ chức được điều hành bởi một ủy ban quốc tế, mà các thành viên được bầu từ các thành viên quốc tế của tổ chức."

IOAA đầu tiên được tổ chức ở Chiang Mai, Thái Lan vào tháng 11, năm 2007; lần thứ 2 ở Bandung, Indonesia vào tháng 8 năm 2008; lần thứ 3 Tehran, Iran vào tháng 10 năm 2009.

Những nước chủ nhà

Số thứ tự Năm Nước chủ nhà Thành phố chủ nhà
1 2007  Thái Lan Chiang Mai
2 2008  Indonesia Bandung
3 2009  Iran Tehran
4 2010  Trung Quốc Bắc Kinh
5 2011  Ba Lan TBD
6 2012  Brazil /  Slovakia TBD
7 2013 22x20px Hi Lạp Thessaloniki
8 2014 22x20px Romania TBD
9 2015  Hàn Quốc TBD
10 2016  Bolivia TBD
11 2017 22x20px Ấn Độ Mumbai / Pune

Lưu ý: Các nước chủ nhà từ năm 2011 trở đi đã được quyết định trên cơ sở dự kiến (tùy theo tình trạng kinh phí) trong IOAA lần thứ ba.

Xem thêm

Liên kết ngoài

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này