Peregrinus maidis

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Rầy hại bắp tên khoa học Peregrinus maidis, là một loài côn trùng thuộc họ Delphacidae (Rầy Lá), bộ Hemiptera (Cánh Nửa Cứng).