Quàng tay ôm nhau như thế nào

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

- Thường là biểu hiện giữa các bà, các cô; giữa các ông hoặc giữa các ông với các bà, các cô là những người họ hàng, những người quen biết thân tình.

- Ôm nhau thân mật, nhẹ nhàng, không ôm chặt.

- Giữa các bà, các cô quàng tay ôm nhau và hôn vào má nhau; giữa các ông cũng có thể làm như thế; nhưng thông thường giữa các ông chỉ quàng tay ôm nhau là đủ.

- Giữa các ông với các bà, các cô (người họ hàng hoặc quen thân) khi quàng tay ôm nhau thì nhẹ nhàng, mang tính lịch sự và nam có thể hôn nhẹ lên trán nữ.

- Không quàng tay ôm nhau ngoài đường phố.<< Mục lục

Mục lục

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.