Tìm hiểu về tín hiệu điện mắt và những thiết bị ứng dụng ngày nay

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Tìm hiểu về tín hiệu điện mắt và các thiết bị ứng dụng hiện nay
Tên môn học Cơ sở điện sinh học
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Điện tử - Viễn thông
Bộ môn Cơ sở điện sinh học
Tên sinh viên làm tiểu luận Hà Minh Hải - Nguyễn Thị Hà
Tên lớp Điện tử Y sinh
Khóa học K51
Thời gian làm tiểu luận 2009-2010

Lời nói đầu[sửa]

Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống xã hội cũng được nâng cao nên vấn đề sức khỏe ngày càng được mọi người quan tâm hơn. Ngành Điện tử Y sinh cũng vì thế càng cần phát triển hơn, cần có những nghiên cứu, ứng dụng thực tế hơn. Nhưng để đạt được điều đó các kỹ sư thiết kế ngoài những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành điện tử thì cũng cần có một số kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động chức năng của các cơ quan, các phương pháp đo đạc thăm dò chức năng của các cơ quan và hệ thống cơ quan của cơ thể. Qua đó hiểu được các phương pháp ứng dụng thăm dò, đo đạc các chức năng này trong chuẩn đoán, điều trị. Do đó, nhóm em đã chọn đề tài tìm hiểu về tín hiệu điện mắt. Qua đề tài của mình nhóm em mong muốn có thể tìm hiểu được nguyên lý cơ sở điện sinh học sinh ra tín hiệu điện mắt, các phương pháp, kỹ thuật xử lý tín hiệu. Đồng thời nhóm sẽ có những trang bị về các thiết bị ứng dụng hiện nay. Nhóm em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Phan Kiên đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ nhóm em hoàn thành đề tài này. Trong quá trình thực hiện đề tài, do kiến thức còn hạn chế nên nhóm em không tránh khỏi sai sót, chúng em rất mong được sự nhận xét góp ý của thầy để bài luận của nhóm em được hoàn thiện hơn.


Giấy phép[sửa]

Download[sửa]