Tìm hiểu về transistor trường - FET (Field Effect Transistor), Nguyễn Văn Thành

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Tìm hiểu về TRANSISTOR TRƯỜNG - FET (FIELD EFFECT TRANSISTOR)
Tên môn học Kỹ Thuật Điện Tử
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh
Bộ môn Kỹ Thuật Điện Tử
Tên sinh viên làm tiểu luận Nguyễn Văn Thành
Tên lớp Nhiệt Lạnh 2
Khóa học k55
Thời gian làm tiểu luận 2 tuần

Nội dung tóm tắt[sửa]

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]

Liên kết đến đây