Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Chat và Viết Note trên VLOS

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • Tick.svgKhi click vào Viết-Note trên thanh công cụ cá nhân thì thường liệt kê tất cả các note của cá nhân. Đối với những người đã viết nhiều note thì có lẽ việc này tạo 1 lượng lớn queries đến CSDL. Nên hiển thị 10 (hoặc 5) notes gần đây và có 1 trang đặc biệt hiển thị tên của các note thuộc 1 người dùng (tương tự ListAllBlogs)
  • Tick.svgKhi sử dụng luồng thảo luận giữa 2 thành viên (Userboard &conv=) thì việc cập nhật (re-load) realtime tin mới nhất lên phía trên (hoặc dưới) sẽ có cảm giác tương tự như việc 2 thành viên đang chat với nhau.
  • Tick.svgCông cụ này có thể được khởi động khi click vào friends trong Whosonline (trong trường hợp user ko phải friend thì giữ như hiện này là trả về trang thành viên).

Liên kết đến đây