Giai thoại văn học Việt Nam/Câu đối nhà hàng nước

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một lần vua Lê Thánh Tông vi hành nhân dịp Tết dừng chân uống nước ở một quán nước trong kinh thành. Thấy nhà không có câu đối Tết, vua liền viết hộ:

Nếp giầu quen thói kinh cơi, con cháu nương nhờ vì ấm .

Việc nước ra tay chuyển bát, bắc nam đâu đấy lại hàng .

Câu đối phao đến tai triều đình, các quan hết sức ngạc nhiên và ra lệnh điều tra xem ai là người viết. Hai câu chẳng những tả thực được cảnh của nhà hàng nước mà còn ngụ một ý kinh bang tế thế, một khí phách lớn lao hơn người. Điều tra không được, chuyện tâu lại lên Lê Thánh Tông, nhưng ông chỉ cười.

Xem thêm

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

← Mục lục

Liên kết đến đây