Giai thoại văn học Việt Nam/Tạ người cho hoa trà

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tương truyền Lê Hoan đứng ra tổ chức cuộc thi thơ vịnh Kiều ở Tao đàn Hưng Yên năm 1905 và có mời Nguyễn Khuyến vào ban chấm thi.[1]

Khách văn chương ở các tỉnh gửi bài về rất nhiều. Riêng Chu Mạnh Trinh gửi hai chục bài đến dự thi. Nguyễn Khuyến chấm thơ Chu Mạnh Trinh cho là khá, nhưng khi đọc đến hai câu trong bài vịnh Sở Khanh:

Làng nho người cũng coi ra vẻ,

Bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay.

Nguyễn Khuyến tỏ vẻ không bằng lòng phê vào bên cạnh:

Rằng hay thì thật là hay,

Đem "nho" đối "xỏ" lão này không ưa!

Chẳng mấy chốc chuyện này lọt ra ngoài rồi lan khắp làng nho, ai cũng lấy đó làm giai thoại để giễu họ Chu.

Chu Mạnh Trinh từ đó giận Nguyễn Khuyến. Khi làm án sát Hưng Yên, nhân dịp ngày Tết, Chu cho người mang đến biếu Nguyễn Khuyến một chậu hoa trà với dụng ý khá thâm: Nguyễn Khuyến bấy giờ lòa cả hai mắt, mà hoa trà là loại hoa chỉ có sắc mà không có hương, rõ ràng họ Chu có ý xỏ lá. Hiểu ý của Chu, Nguyễn Khuyến tạ Chu bằng một bài thơ:

Tết đến người cho một chậu trà,

Đương say còn biết cóc đâu hoa.

Da mồi tóc bạc ta già nhỉ,

Áo tía đai vàng bác đó a?

Mưa nhỏ những kinh phường xỏ lá, [2]

Gió to luống sợ lúc rơi già.[3]

Lâu nay ta chỉ xem bằng mũi,

Đếch thấy hơi thơm, một tiếng khà!

Chu Mạnh Trinh đọc thơ xong vừa thẹn vừa ân hận. Người ta nói đùa rằng vì bài thơ đó mà Chu đã từ chức án sát!

Chú thích

  1. Bài viết này theo khá sát, dù không hoàn toàn, văn bản của Giai thoại văn học Việt Nam do Hoàng Ngọc Phách và Kiều Thu Hoạch biên soạn. Riêng đoạn này đã được thành viên:Chúc Thành sửa hai chữ khi đăng trên VLOS.
    Nguyên bản của đoạn này là: "Tương truyền khi Lê Hoan đứng ra tổ chức cuộc thi thơ vịnh Kiều ở Tao đàn Hưng Yên năm 1905, hắn có mời Nguyễn Khuyến vào ban chấm thi."
  2. Từ câu thơ chữ Hán: Tầm thường vi vũ kinh xuyên diệp (Mưa nhỏ suốt ngày có thể xuyên thủng lá.)
  3. Từ câu thơ chữ Hán: Tiêu sắt thời phong khủng lạc già (Gió mùa khô mạnh làm cho quả rụng mầm rơi.)

Xem thêm

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

← Mục lục

Liên kết đến đây