Lịch sử 7 - Phần 2 - Chương 4 Bài 19, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427)

I. THỜI KÌ Ở MIỀN TÂY THANH HÓA (1418 - 1423)

1. LÊ LỢI DỰNG CỜ KHỞI NGHĨA

2. NHỮNG NĂM ĐẦU HOẠT ĐỘNG CỦ NGHĨA QUÂN LAM SƠN


II. GIẢI PHÓNG NGHỆ AN, TÂN BÌNH, THUẬN HÓA VÀ TIẾN QUAN RA BẮC (1424 - 1426)

1. GIẢI PHÓNG NGHỆ AN (NĂM 1424)

2. GIẢI PHÓNG TÂN BÌNH, THUẬN HÓA (NĂM 1425)

3. TIẾN QUÂN RA BẮC, MỞ RỘNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG (CUỐI NĂM 1426)


III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG (CUỐI NĂM 1426 - CUỐI NĂM 1427)

1. TRẬN TỐT ĐỘNG - CHÚC ĐỘNG (CUỐI NĂM 1426)

2. TRẬN CHI LĂNG - XƯƠNG GIANG (THÁNG 10 - 1427)

3. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.