Lịch sử 7 - Phần 2 - Chương 3 Bài 14, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN (THẾ KỈ XIII)

I. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ (1258)

1. ÂM MƯU XÂM LƯỢC ĐẠI VIỆT CỦA MÔNG CỔ

2. NHÀ TRẦN CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN MÔNG CỔ

II. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ HAI CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1258)

1. ÂM MƯU XÂM LƯỢC CHAM-PA VÀ ĐẠI VIỆT CỦA NHÀ NGUYÊN

2. NHÀ TRẦN CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN

3. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN

III. UỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287-1288)

1. NHÀ NGUYÊN XÂM LƯỢC ĐẠI VIỆT

2. TRẬN VÂN ĐỒN TIÊU DIỆT ĐÀON THUYỀN ƯƠNG CỦA TRƯƠNG VĂN HỔ

3. CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG

IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KAH1NG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN

1. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI

2. Ý NGHĨA LỊCH SỬ

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.