Tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn Toán/Tư duy hàm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Xét sự biến thiên và phụ thuộc, chuyển qua trường hợp đặc biệt hoặc giới hạn[1]
Minh họa quan hệ giữa góc A và dây cung BC

Để học sinh phát hiện định lí sin trong tam giác, ta đặt vấn đề như sau:

Cho đường tròn (O; R) và góc nội tiếp ∠BAC biến thiên trong đường tròn đó (hình vẽ). Với mỗi góc nội tiếp có duy nhất dây cung BC đối diện với nó. Liệu có hệ thức biểu thị quan hệ giữa độ lớn của góc nội tiếp ∠BAC và độ dài của dây cung BC hay không?[2]

Dạy học định lí Cosin[3]

Khi đã biết AC = b, AB = c, góc A bằng α thì tam giác ABC được xác định, nghĩa là hoàn toàn có thể tính được các góc và các cạnh còn lại của nó, vậy tính BC như thế nào?

BC, AC, AB là những độ dài của các vectơ \overrightarrow {BC} , \overrightarrow {AC},\overrightarrow {AB} ta có thể biểu diễn vectơ \overrightarrow {BC} qua hai vectơ \overrightarrow {AC} , \overrightarrow {AB} như thế nào?

Tài liệu tham khảo[sửa]

  1. Phương pháp dạy học môn Toán, Nguyễn Bá Kim - Vũ Dương Thụy, NXB Giáo dục, 2000
  2. Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông chu kì III (2004-2007) Toán học, Bùi Văn Nghị - Vương Dương Minh – Nguyễn Anh Tuấn, NXB Đại học Sư phạm, 2005, trang 133
  3. Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông chu kì III (2004-2007) Toán học, Bùi Văn Nghị - Vương Dương Minh – Nguyễn Anh Tuấn, NXB Đại học Sư phạm, 2005, trang 29← Mục lục

Liên kết đến đây