Tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn Toán

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Để thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cho giờ học hay cho một đơn vị kiến thức nào đó của giờ học, điểm xuất phát là tạo ra tình huống gợi vấn đề, tốt nhất là tình huống gây được cảm xúc và làm cho học sinh ngạc nhiên.

Sau đây là một số cách tạo ra các tình huống "có vấn đề", chứ chưa phải là tình huống "gợi vấn đề". Để chúng trở thành các tình huống "gợi vấn đề" cần phải đảm bảo rằng tình huống gợi ra ở học sinh nhu cầu nhận thức và niềm tin ở khả năng.

Các cách thường dùng[sửa]

  1. Dự đoán nhờ nhận xét trực quan, thực hành hoặc hoạt động thực tiễn.
  2. Lật ngược vấn đề
  3. Xem xét tương tự
  4. Khái quát hóa
  5. Tư duy hàm
  6. Khai thác kiến thức cũ đặt vấn đề dẫn đến kiến thức mới
  7. Giải bài tập mà học sinh chưa biết thuật giải
  8. Tìm sai lầm trong lời giải và sửa chữa sai lầm đó

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.