Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Cộng sinh làm nên những động vật có khả năng quang hợp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Quang hợp giờ đã không còn là sự độc quyền của giới thực vật. Trong quá trình sống, loài sên biển Elysia chlorotica có thể sống chỉ với khí trời và ánh sáng nhờ thu nhận những lục lạp của tảo Vaucheria litorea cộng sinh nội bào vào trong cơ thể chúng. Một đề tài hấp dẫn đối với những nhà tiểu thuyết gia chuyên viết trong lĩnh vực khoa học giả tưởng.

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này