Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Giáo dục sau đại học ở Ấn Độ và bài học cho Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Developing world: Educating India đã mô tả thực trạng giáo dục Ấn Độ có nhiều yếu điểm giống với ở Việt Nam.

Một vài trong những bình luận đưa ra

  • Nên học Singapore: hỗ trợ hoàn toàn cho sinh viên (học phí và sinh hoạt phí) thông qua học bổng, đồng thời phải minh bạch hóa các khoản sử dụng trong hệ thống giáo dục để đảm bảo sự công bằng
  • Phải quan tâm đến tính sáng tạo ngay từ các cấp học tiểu học và trung học trong môi trường giáo dục.
  • Việc thi cử (đầu vào hoặc tốt nghiệp) cần phải giảm sức nặng, không thể đánh giá học lực một học sinh thông qua vài giờ thi với 1 số môn học nhất định.