Giới thiệu: Điều khiển tiết hormone và vai trò của thông tin phản hồi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tốc độ tiết các loại hormon được điều khiển một cách chính xác bằng một số hệ thống điều khiển. Trong đa số các trường hợp, quá trình điều khiển này được thực hiện thông qua cơ chế phản hồi bao gồm các bước:

(1) Các tuyến nội tiết có xu hướng tiết hormone với lượng vượt quá yêu cầu của cơ thể;

(2)Lượng tiết "dư ra" sẽ tác động đến cơ quan đích

(3)Đến lượt các cơ quan đích thực hiện chức năng của mình

(4)Khi các cơ quan đích làm việc "quá mức cần thiết" sẽ có "phản hồi" lại tới các tuyến nội tiết dẫn đến làm giảm tiết hormone qua đó điều chỉnh lượng hormon được tiết ra.

Như vậy, nếu để ý, ta sẽ thấy rằng yếu tố được điều khiển thực chất không phải là tốc độ tiết hormone mà chính là mức độ hoạt động của các cơ quan đích. Vì vậy, chỉ khi mức độ hoạt động của các cơ quan đạt tới ngưỡng thích hợp mới có các thông tin ngược với "cường độ" đủ mạnh được gửi tới các tuyến nội tiết để làm giảm hoạt động tiết của chúng.

Nếu cơ quan đích không hoạt động tốt, thông tin phản hồi yếu, tuyến nội tiết sẽ thường xuyên cung cấp hormon quá mức cần thiết đến khi mức độ hoạt động của các cơ quan đạ tới ngưỡng và phát thông tin phản hồi nhưng trong trường hợp này đã có một lượng hormon dư thừa được tiết ra.

trang trước Giới thiệu: Tuyến nội tiết và hormone Trang tiếp

Nguyễn Bá Tiếp

Liên kết đến đây