Hóa học 9 - Chương 1 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4 MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG

I. AXIT CLOHIĐRIC (HCL)

1. Tính chất

1. Ứng dụng

II. AXIT SUNFURIC (H_{{2}}SO4)

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Axit sunfuric loãng có tính chất hóa học của axit

3. Axit sunfuric đặc có những tính chất hóa học riêng

a) Tác dụng với kim loại

b) Tính háo nước

III. ỨNG DỤNG

IV. SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC

V. NHẬN BIẾT AXIT SUNFURIC VÀ MUỐI SUNFAT

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Hóa 9, NXBGD


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
tab2=

Bài

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
tab3=

Bài

25 - 26 - Hóa học 9 - Chương 2 Bài 27, NXBGD - 28 - [[29 - 30 - 31 - 32 - 33
tab4=

Bài

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
tab5=

Bài

44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.