Một số lưu ý trong đánh giá cá nhân và đánh giá nhóm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Việc đánh giá có thể được thực hiện riêng biệt cho một học sinh (đánh giá cá nhân) hoặc cho một nhóm học sinh (đánh giá tiến hành theo nhóm).

Đánh giá cá nhân (individual assessment)

Thông tin kiểm tra, đánh giá trên cá nhân được thu thập từ các điều kiện chính thức hoặc từ quan sát của giáo viên khi giao tiếp với cá nhân học sinh. Các thang đánh giá chuẩn hoá như Thang đánh giá Trí thông minh dành cho trẻ em của Wechsler (WISC-IV) đòi hỏi phải đánh giá cá nhân.

Xem chi tiết: Đánh giá cá nhân

Đánh giá tiến hành theo nhóm (group assessment)

Các đánh giá tiến hành theo nhóm, dù chuẩn hoá hay không cũng được xem là hiệu quả hơn và kinh tế hơn so với đánh giá tiến hành theo cá nhân vì trong cùng một lượng thời gian cần để thu thập thông tin của một học sinh thì đánh giá nhóm thu thập được thông tin của một lớp học. Tuy nhiên, cái giá của sự hiệu quả hơn này là đánh giá nhóm thiếu sự giao tiếp, thấu hiểu và thiếu hiểu biết về từng học sinh mà các đánh giá tiến hành trên cá nhân đem lại. Hầu như tẩt cả các đánh giá tiến hành theo nhóm đều dựa trên bài kiểm tra viết bởi vì nó cho phép nhiều học sinh có thể làm một công việc cùng một lúc.

Xem chi tiết: Đánh giá tiến hành theo nhóm
Rss.jpg
Mời bạn đón đọc các bài viết tiếp theo bằng cách đăng kí nhận tin bài viết qua email hoặc like fanpage Thuvienkhoahoc.com để nhận được thông báo khi có cập nhật mới.

Nguồn

Liên kết đến đây