Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Việt Nam đang đi theo triết lý giáo dục nào? GS Chu Hảo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết "Việt Nam đang đi theo triết lý giáo dục nào?" của GS Chu Hảo viết trên Tuần VN rất đáng quan tâm. Tác giả đã phác họa lại con đường nhân loại đi tìm triết lý giáo dục. Từ việc so sánh những triết lý đó với hiện trạng nền GD VN để cho thấy một sự định hướng ngược chiều với phát triển văn minh nhân loại. Tác giả cũng nêu ra những bất cấp lớn của nền GD cùng với các đề xuất cấp bách cũng như chiến lược để xây dựng một nền GD mới chứ ko chắp vá và khắc phục.

Theo GS Chu Hảo 5 bất cập lớn đã tồn tại hàng chục năm nay ở nền GD VN là:

1. Hệ thống GDQD của chúng ta không đồng bộ, không liên thông, mất cân đối trầm trọng.

2. Nội dung giáo dục (chương trình, sách giáo khoa) của chúng ta bất cập về mặt khoa học, rất nặng nề về thời lượng và nhiều nội dung không thiết thực.

3. Phương pháp dạy và học ở các cấp đều lạc hậu, cơ sở vật chất và kỹ thuật quá thiếu thốn.

4. Công tác quản lý giáo dục yếu kém thể hiện ở ba mặt: Tài chính công được sử dụng kém hiệu quả và không minh bạch; Thiếu vắng hẳn đội ngũ chuyên gia về phát triển chương trình giáo dục; Không coi trọng hệ thống đo lường, trắc nghiệm để đánh giá giáo dục một cách khách quan và thường xuyên.

5. Chưa đủ hệ thống pháp luật để đảm bảo hành lang pháp lý cho các hoạt động giáo dục. Chẳng hạn chưa có văn bản luật pháp điều chỉnh hoạt động của các trường tư bất vụ lợi, là loại trường tư cần được khuyến khích, trong khi đó đã có quy định cụ thể cho các trường tư (cổ phần) vì lợi nhuận, là loại trường chưa hẳn đã nên được khuyến khích thành lập tràn lan dưới danh nghĩa “xã hội hóa”