Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Học tập vs Đào tạo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một quan niệm thú vị về học tập và đào tạo.


Học tập vs Đào tạo. Ảnh minh họa

"Học tập có nghĩa là anh học một cái gì đó. Đào tạo là học làm một cái gì đó. Tôi có thể học mọi thứ về cho sư tử ăn ở vườn thú, nhưng nếu tôi phải cho sư tử ăn thật, tôi phải được đào tạo tử tế nếu không muốn bị sư tử ăn thịt" (Fber: Nguyen Thanh Son)