Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Học làm cha, làm mẹ/Dạy con cách để đổi thay thành công

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, bộ não học được nhiều từ những chiến thắng hơn là những chiến bại. Khi nếm trải cảm giác thành công, lượng hoóc môn dopamine tiết ra khiến bộ não hiểu rằng đây là cảm giác tích cực có ích, và vì thế, bộ não sẽ cố gắng để lặp lại càng nhiều càng tốt." Để đổi thay thành công

Liên kết đến đây