Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Đằng sau sự thành công của giáo dục Phần Lan là gì?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Qua những gì tôi đọc về giáo dục Phần Lan, đặc biệt là các thông tin gần đây. Tôi cho rằng có 2 điểm mấu chốt làm nên thành công của giáo dục Phần Lan: Một là triết lý "Less is More" và hai là "Niềm tin vào giáo viên".

Nhưng cả 2 triết lý trên đều dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học. "Less is More" thật sự phải là kết quả của sự "Tinh giản", muốn "Tinh giản" thì phải "tinh" mới "giản" được. Còn muốn "tinh" lại phải dựa trên những kết quả nghiên cứu khoa học nghiêm túc chứ không dựa trên kinh nghiệm chủ quan hay cảm xúc, nhận định cá nhân. Nói cách khác, nếu không có bằng chứng khoa học, khó ai tin là "Less is More", nếu niềm tin không dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học thì đó là niềm tin không có cơ sở.

Giáo dục VN có học hỏi được 2 điều này? Hãy nhìn vào thực trạng nghiên cứu khoa học ở VN thì sẽ thấy: Rất nhiều ThS, TS, GS nhưng lại làm quản lý? :D

Cũng để ý rằng, "Less" chính là "Giản" và "Giản" đến tận cùng là "Vô". "Vô" trong "Vô chiêu thắng hữu chiêu".

"Vô" không có nghĩa là không, "vô" là "Bất biến". "Bất biến" trong "Dĩ bất biến ứng vạn biến". Muốn nhìn ra "bất biến" thì thật sự phải dày công nghiên cứu, không thể may mắn hay tình cờ được.

Như khẩu hiệu của VLOS:

Success is based on knowledge, not chance!