Thành viên:Nguyenthephuc/Note: MetaBox template

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ưu điểm: duyệt tab nhanh chóng

Nhược điểm: nếu nhiều tab và mỗi tab nhúng tiêu bản thì máy chủ làm việc nhiều

Nên dùng khi nào:

  • cho loạt các bài viết có nội dung ngắn khi đó mỗi tab ứng với một bài (người dùng đọc hết tab này thì có thể đọc tiếp tab khác)
  • không quá 3 tab nếu các tab độc lập không liên quan đến nhau (người dùng đọc hết tab này có thể không đọc tab khác)

Bình luận về metabox tại VLOS:Trang Chính và trang Tin tức Khoa học

  • nhiều tab (quá 3) và các tab không liên quan đến nhau (ko thuộc chùm bài)
  • không thuộc chùm bài thì người đọc có thể chỉ duyệt 1 tab rồi chuyển trang --> những tab còn lại là "lãng phí"