Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Siêu âm Dopper mạch máu chi dưới

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này
Sơ đồ tĩnh mạch chi dưới (chi dưới bên phải) (Ảnh: timmachhoc.vn)

Siêu âm Dopper ngày 15/03/2021[sửa]

Siêu âm Dopper ngày 17/06/2011[sửa]

Chân phải[sửa]

Hình ảnh huyết khối không hoàn toàn TM đùi chung, đùi sâu, đùi nông và tĩnh mạch khoeo, đã có dòng chảy tái tạo, đầu trên huyết khối ở tĩnh mạch chậu ngoài bên phải. TM chày trước, chày sau, mác ấn xẹp, không có huyết khối. Không thấy dấu hiệu suy van TM sâu. Không thấy dòng trào ngược tại quai TM hiển lớn, thân TM hiển lớn giãn 4.8mm, không có dòng trào ngược khi làm nghiệm pháp Valsalva, không thấy suy van TM hiển bé.

Chân trái[sửa]

Các TM sâu và nông ấn xẹp, không có huyết khối. Không thấy dấu hiệu suy van TM sâu. Không có dòng trào ngược tại quai và thân TM hiển lớn, thân TM hiển lớn 3.4mm, không thấy suy van TM hiển bé.

Thành ĐM 2 chân nhẵn, không hẹp ĐM, còn ghi được dòng chảy của tất cả các ĐM 2 chân với phổ Dopper bình thường.

KẾT LUẬN

Hình ảnh huyết khối cũ không hoàn toàn tĩnh mạch sâu chân phải xuất phát từ tĩnh mạch khoeo, đầu trên huyết khối nằm ở tĩnh mạch chậu ngoài, đã có dòng chảy tái thông.

Không thấy suy van tĩnh mạch sâu và nông chân phải.

Siêu âm Dopper ngày 03/11/2010[sửa]

Chân phải[sửa]

Các tĩnh mạch nông ấn xẹp, không có huyết khối. Có dấu hiệu suy van tĩnh mạch nông, có dòng trào ngược tại quai tĩnh mạch hiển lớn khi làm nghiệp pháp Valsalva, không thấy suy van tĩnh mạch hiển bé.

Tĩnh mạch đùi chung, đùi nông, tĩnh mạch khoeo và thân chày mác, ấn không xẹp do huyết khối gây lấp hoàn toàn lòng tĩnh mạch, đã có dòng chảy tái tạo.

Chân trái[sửa]

Các tĩnh mạch sâu và nông ấn xẹp, không có huyết khối. Không thấy dấu hiệu suy van tĩnh mạch sâu. Không thấy dòng trào ngược tại quai và thân tĩnh mạch hiển lớn, không thấy suy van tĩnh mạch hiển bé.

Thành động mạch hai chân nhẵn, không hẹp động mạch, không có huyết khối, còn ghi được dòng chảy của tất cả các động mạch hai chân với phổ Doppler bình thường.

KẾT LUẬN

Huyết khối tĩnh mạch đùi chung, đùi nông, tĩnh mạch khoeo và thân chày mác phải.

Suy van tĩnh mạch hiển lớn bên phải.

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này