Một số vấn đề chung về đánh giá chính thức và không chính thức

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đánh giá chính thức (Formal Assessment)

Đánh giá chính thức là loại hình đánh giá có mục tiêu rất gần với đánh giá tổng kết hay đánh giá kết quả, dựa trên các thiết kế có dạng KT viết trên giấy, được chấm điểm nhằm đưa ra kết luận phân loại về người học. Đánh giá chính thức thường liên quan các dạng KT (test) được dùng như thước đo chuẩn hoá, Những thước đo này có thể phải được thử trước trên HS và dữ liệu sẽ được tính toán, thống kê, tổng kết nhằm đưa ra kết luận về HS so với các chuẩn cần đạt về độ tuổi hay lớp học và trong sự so sánh với các bạn cùng độ tuổi hay lớp học.

Xem chi tiết: Đánh giá chính thức

Đánh giá không chính thức (Informal Assessment)

Đánh giá không chính thức có mục tiêu rất gần với đánh giá thường xuyên, đánh giá quá trình nhằm mục đích chính là xem xét, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ học tập hàng ngày của HS, thông qua nhiều hình thức quan sát, thảo luận, xem xét hồ sơ học tập, tự suy ngẫm, tự đánh giá, cách thức thực hiện một nhiệm vụ học tập, sự tham gia các hoạt động, tương tác, sự hợp tác với nhau trong nhóm bạn,...

Xem chi tiết: Đánh giá không chính thức
Rss.jpg
Mời bạn đón đọc các bài viết tiếp theo bằng cách đăng kí nhận tin bài viết qua email hoặc like fanpage Thuvienkhoahoc.com để nhận được thông báo khi có cập nhật mới.

Nguồn

Liên kết đến đây