Thảo luận:Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Nhóm 3

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các thông báo mới nhất[sửa]

 • Do lớp học còn 8 người nên mọi người đã quyết định chia lại lớp thành 4 nhóm. Vì vậy bây giờ Dương+ Hoa là 1 nhóm. Phương + Lâm là 1 nhóm. Các nhiệm vụ trong các tuần vẫn giữu nguyên, Các bạn chú ý phân công nhiệm vụ với nhau ở từng nhóm.

Nhắc nhở[sửa]

Anh nhắc chung là các bạn nhóm 3 ko nên phân chia mỗi ng 1 nhiệm vụ riêng. Ví dụ dương thì dịch, huy thì làm thuật ngữ ..v.v như thế 1 ng chỉ có 1 sở trường. Mà chia mỗi ng làm mỗi phần 1 ít, bao gồm có người có chức năng kiểm tra, theo dõi nhau. Như vậy các em mới toàn diện. Cao Xuân Hiếu 10:02, ngày 04 tháng 3 năm 2006 (CST)

HIeu Cao Xuan: theo tôi nguyên nhân là các bạn nhóm trưởng chưa hiểu được hình thức học của chúng ta

HIeu Cao Xuan: các bạn chia từng người 1 nhiệm vụ riêng nhau là sai lầm

HIeu Cao Xuan: trong học tập thì việc học nhóm và thảo luận nhóm rất quan trọng

HIeu Cao Xuan: gần như tuần vừa rồi ko có sự thảo luận của các bạn trong nhóm lẫn ngoài nhóm

HIeu Cao Xuan: chúng ta ko cần thiết phải gặp nhau

HIeu Cao Xuan: các bạn nhắn mess với nhau trên VLOS

HIeu Cao Xuan: ghi lại lời nhắn và trao đổi của mình tại các trang thảo luận

HIeu Cao Xuan: người sau sẽ làm tiếp việc của người trước HIeu Cao Xuan: tại sao lại ngại dùng VLOS?

HIeu Cao Xuan: sợ làm sai mọi ng chê trách ah?

HIeu Cao Xuan: tôi thấy việc sửa text trên VLoS khá dễ dàng

HIeu Cao Xuan: theo anh thì ví dụ việc dịch

HIeu Cao Xuan: ai trong nhóm cũng phải dịch 1 phần

HIeu Cao Xuan: có 1 ng chịu trách nhiệm đọc lại lần cuối

HIeu Cao Xuan: cũng như vậy với các phần khác

HIeu Cao Xuan: báo cáo thì ai cũng lo chuẩn bị

HIeu Cao Xuan: rồi cùng nhau thảo luận và đề cử 1 bạn nói

HIeu Cao Xuan: nếu bạn này bận việc đột xuất thì bất cứ ai cũng có thể nói được

HIeu Cao Xuan: vì đã chuẩn bị rồi

HIeu Cao Xuan: tất cả mọi ng thấy thế nào?

HIeu Cao Xuan: các nhóm trưởng trao đổi lại với nhóm mình nhé HIeu Cao Xuan: các bạn tích cực hơn để làm gương cho các bạn khác

HIeu Cao Xuan: nếu các bạn cảm thấy những việc phân công cho tuần 2 nặng quá

HIeu Cao Xuan: thì ta có thể kéo dài thời gian ra 2 tuần

HIeu Cao Xuan: miễn là mọi ng thực hiện nghiêm túc công việc

HIeu Cao Xuan: chứ ko phải đến sáng thứ 7 mới bắt đầu lo chuẩn bị cho buổi chiều

HIeu Cao Xuan: hay bắt đầu công việc của nhóm từ ngày mai (chủ nhật)

HIeu Cao Xuan: ok ? nhé

Các bạn đọc kĩ lại phần ý kiến của anh hiếu ai đã đọc xin kí tên ở dưới . khi nào nhóm ta đọc hết phần này rồi thì mới phân chia công việc.

lê đoàn thanh lâm 09:35, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (CST) OK, ĐỒNG Ý Hoahoc12a5 10:35, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (CST).ok Phương 12:38, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (CST)


Nhóm mình có thể họp vào 20h thứ 2 đựoc ko? để thống nhất lại và phân chia công việc luôn???

Xin lỗi nhen, mình ko thể online vào giờ đó được.

Nhiệm vụ tuần 2:[sửa]

Phần dịch thuật : http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach/Lecture:Sinh_h%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng_MIT_7.013/Chapter_4

Eukaryotic Cells --> Huy. Organelles that Process Energy --> Lâm. The Endomembrane System : Phương. Các bạn nhớ lồng hình ảnh và interwiki vào phần mình dịch. Dương là người check lại cuối cùng.

Phần thuật ngữ: monomer, van der Waals bond, electronegativity, triglyceride, unsaturated fat, disaccharide, nucleotide, polarity --> Lâm. double helix, protein, protein folding, quaternary protein structure, free energy, equilibrium, Transition state, Cofactor --> Phương. Non-competitive inhibitor, Homeostasis, Glycolysis, saturated fat, monosaccharide, nucleic acids, base, Substrate, Competitive inhibitor --> Dương. Huy là người check cuối cùng.

Phần báo cáo : trình bày về một bào quan, cấu trúc nhất định của tế bào, có sự so sánh bào quan/cấu trúc đó giữa tế bào eukaryote và prokaryote --> Huy, Dương, với Dương là báo cáo viên, 2 bạn nhớ bàn với nhau chọn bào quan nào để trình bày nhé. Phương,Lâm là người check cuối cùng.

Luồng thảo luận 3: http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Lecture:Sinh_h%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng_MIT_7.013/Chapter_4

-->Tất cả nhóm đều tìm hiểu và thảo luận trực tiếp ở đó.

Các bạn triển khai công việc ngay sau khi đọc phần này. Huy và Dương nhớ nọp ppt trước ngày thứ 6 cho Phương,Lâm để check lại, và sẽ gửi vào mail group trước ngày thứ 7. Thứ 7 này mình bận việc ở trường , không online được, chúc các bạn báo cáo tốt.

Các bạn nếu có ý kiến nào khác xin viết vào đây, ai đã đọc và đồng ý với phân công cũng kí vào đây để biết đã nhận công việc.


Nhiệm vụ tuần 3:[sửa]

Phần dịch thuật: Water and the Origin of Life’s Chemistry + Water solvent of life--> Dương. Acids, Bases, and the pH Scale --> Phương+Huy chia nhau. Water: Structure and Properties --> Lâm. Huy là người check lại cuối cùng. Xin Nhắc thêm là các bạn ngoài phần dịch cảu mình nên đọc thêm các phần khác.

Phần thảo luận: Huy và Phương là người chuận bị bài báo cáo, và Phương là báo cáo viên. CÁC bạn xem các luồng thảo luận ở đây: http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Lecture:Sinh_h%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng_MIT_7.013/Chapter_2 Sau đó ghi tên luồng thảo luận ở đây để dương và tôi cũng tìm hiểu luôn. Dương và Lâm là người check

Phần đọc thêm: Mỗi học viên trả lời 3 câu hỏi trên bài tập: http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Biology/7-013Spring-2005/562062DA-B49C-4C8C-9C90-C383394BAEF6/0/chem_reviewq.pdf và viết tại trang thảo luận thành viên của mình.

Nhiệm vụ tuần 4[sửa]

nhiệm vụ tuần 3 còn chưa hoan thành mọi người nhớ hoàn thành bài tập phần đọc thêm ở nhiệm vụ tuần 3 đã nêu, dương có thắc mắc là không biết trang thành viên là trang nào,các bạn nhìn sang cột bên phải của trang sẽ thấy phần công cụ cá nhân có tên của bạn --> click vào đó sẽ ra trang thành viên của bạn hoặc các bạn có thể vào trang portal của khóa học này, rồi nhấn vào tên của mọi người thì sẽ thấy trang thành viên của các thành viên khác

Phần dịch thuật Macromolecules: Giant Polymers --> Dương, Carbohydrates: Sugars and Sugar Polymers-->Huy, Lipids:Water-Insoluble Molecules --> Phương. lâm là người check

Phần đọc thêm Mỗi học viên nghiên cứu phần 1.1 và 1.2 trên trang tổng hợp:http://web.mit.edu/esgbio/www/chem/chemdir.html và viết tại trang thảo luận thành viên của mình.

Phần báo cáo tuần 5 Viết báo cáo về 1 protein đã được tập trung nghiên cứu (bao gồm cả cấu trúc không gian) Nhóm 3: a-Amylase --> lâm và huy là người chuẩn bị. lâm báo cáo. dương và phương check

Nhiệm vụ tuần 5 (2/4-8/4)[sửa]

Nhắn tin: Nhiệm vụ tuần 4,chưa thấy Huy gởi bài dịch lên, hi vọng Huy có thể post lên sớm.

Phần dịch thuật:

 • Molecular Structure Determines Enzyme Function (gồm 4 phần nhỏ:The active site is specific to the substrate, An enzyme changes shape hen it binds a sustrate, Some enzymes require other molecules in order to operate, Substrate concentration affects reation rate----> Lâm Sách của mình bị mất trang 119, không biết phần Subsstrate concentration affects reaction rate đến hết trang 119 đã hết chưa hay còn dài???

Trang 119 chi con may dong cua phan L dich thoi. --> mình đã dịch và đưa lên VLOS, còn mấy dòng bạn nào có sách đủ có thể dịch nốt hộ mình đoạn cuối được không?

 • Metabolism and the Regulation of Enzymes (Metabolism is oraganized into pathways, Enzyme activity is subject to regualtion by inhibitors, Allostericenzymes control their activbity by changing their shape----> Phương , phần từ Allosteric effects regualte metabolism đến hết ----> Huy

(Dương xem lại phần dịch, để chuẩn bị bài báo cáo)

Phần thảo luận: Các bạn cùng tham gia thảo luận tại đây

Phần đọc thêm:

 • Ghi lại nội dung chính của bài giảng 12 tại trang thảo luận thành viên

Bài tập:

Trả lời những câu hỏi này vào file word và gửi kèm vào mail group. Hạn nộp vào thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2006.

Phần báo cáo tuần 6

Viết báo cáo về 1 protein đã được tập trung nghiên cứu (bao gồm cả cấu trúc không gian) Nhóm 3: helicase ----> Dương, Huy phụ trách Dương báo cáo chính (@Dương :D đồng ý không ??) em dồng ýKinhong d 04:46, ngày 03 tháng 4 năm 2006 (CDT) ---> Lâm, Phương check lại.

Nhiệm vụ tuần 6 (9/4-15/4)[sửa]

Phần dịch thuật chương 9

 • Interphase and the Control of Cell Division ---> Phương
 • Reproduction: Asexual and Sexual ---> Dương
 • Meiotic Errors ---> Hoa

Phần thảo luận các bạn cần tham gia tất cả các luồng thảo luận tại đây

Thuật ngữ Mỗi học viên viết lời giải thích tóm tắt về 6-8 thuật ngữ trong danh sách này vào thẳng trang Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Glossary tương ứng trật tự ABC. --> Lâm sẽ lo các từ thuộc vào chủ đề cell cycle:chromatid,chromosome,diploid,haploid,metosis,meiosis.

Phần báo cáo tuần 7

Viết báo cáo về vấn đề dưới đây: phân tích vai trò và mô tả cơ chế điều khiển chu kỳ tế bào (cell cycle) ở các tế bào nhân thực (eukaryote) --> Lâm nhận nhé, các bạn ok ko?

Nhiệm vụ tuần 7 (16/4-22/4)[sửa]

Phần dịch thuật

Chương 10:Di truyền học: Mendel và những bổ sung

Alleles and Their Interactions ---->

Genes and Chromosomes--->

Phần thảo luận

Tham gia tất cả các luồng thảo luận tại đây

Bài tập

Mỗi học viên trả lời các câu hỏi về Di truyền ở trang thành viên.

Phần báo cáo tuần 8

Viết báo cáo về vấn đề dưới đây (nộp file ppt trước thứ 6)

Nhóm 3: Hay sử dụng các kiến thức đã học ở phần tế bào học, cơ chế điều hòa, sinh tổng hợp protein để giải thích về cơ chế phân tử của hiện tượng trội lặn trong di truyền học Mendel. ----> P , L cùng làm.ok ? --> OK. Có gì P nhắn offline cho L.

Trao đổi báo cáo

 • @Hiếu: xin anh gợi ý về cơ chế sinh học phân tử giải thích hiện tượng trội lặn trong di truyền Mendel như thế nào ? có phải là do dự lặp lại các sequence trong gen ở mỗi cá thể khác nhau dẵn đến qui định các tính trạng trội , lặn....

Để hiểu được câu hỏi này các em phải tổng hợp các kiến thức của tiến hóa, sinh hóa và di truyền học. Đầu tiên, đặt giả định trường hợp tiêu chuẩn là 1 enzyme = 1 gene = 1 tính trạng (đơn gene). Tiếp đó, giả định là tại thời điểm ban đầu thì genome có 1 allele A duy nhất (kiểu dại) sau đó bị đột biến thành 1 allele khác (a) => 1 trình tự khác => 1 protein (a) với cấu trúc khác với enzyme kiểu dại. Như vậy, dựa trên sự tương tác giữa enzyme A và protein a hãy giải thích sự hình thành tính trạng trội (Aa có kiểu hình của A), tính trạng lặn (kiểu hình a chỉ biểu hiện ở trạng thái đồng hợp tử) và tính trạng đồng trội (Aa mang tính trạng trung gian)? ==> cao hơn nữa giải thích các trường hợp tương tác bổ trợ 9:3:3:1, áp chế gene 13:3:1;

Anh đã cho thêm đề 2 (Phần báo cáo tuần 8 để các em có thể lựa chọn đề bài phù hợp hơn.

--> Phương cứ nghiên cứu đề 1 đi nhé, tại Lâm chưa đủ thời gian để đọc kĩ về phần định luật Mendel này. Còn đề 2 Lâm sẽ cố gắng đọc và suy luận. Có thể sẽ làm 2 đề này cùng 1 buổi thảo luận. Có 1 điều em thắc mắc về định nghĩa thế nào là tính trạng trội với lặn???

Em đã hiểu vấn đề rồi đấy. Bây giờ đi sâu vào sinh hóa để giải thích trường hợp nào allele đột biến cho kiểu hình (tính trạng trội) và trường hợp nào allele đột biến lại là lặn. Trường hợp nào phổ biến trong tự nhiên hơn? Tương tự để giải thích 1 câu trong SGK lớp 11: Tại sao trong tự nhiên đa số đột biến đều là lặncó hại.
---> cách giảithích về sinh hoá trường hợp allele đột biến cho tính trạng trội, có thể lấy ví dụ trong bệnh albinism ớ người đc kô?
 • anh xem thử dàn ý như thế nào:

1) bản chất phân tử của allele ?

dưới mứcđộ phân tử , A,a có các đoạn sequence giống nhau , chỉ khác một hay vài nucleotide trong hàng nghìn nucleotide

allele là các bản sao khác nhau của 1 gene

vd :

allele 1 : _________________

allele 2 : ____x____________ ( x là nucleotide khác vơí nucleotide của allele 1 )

2) tính trạng trội là gì ?

Mendel đã không nêu cơ chế của tính trạng trội và tính trạng lặn ( thời của ông vẫn chưa khám phá ra chromosome và sự phân bào giảm nhiễm)

Theo sinh hoc hiện nay cho rằng:

Alllele trội = phenotype trội

Allele lặn = phenotype lặn

Allele trội : giải mã protein chức năng

Allele lặn : non functional protein

vậy là : protein --> functional allele -->dominant allele

công thức kiểu hình : A(=functional protein) cộng a(=non functional protein) = A/a(=function)

3) theo tế bào học:

dựa vào quá trình phân bào giảm nhiễm: chromosome di chuyển trong quá trình giảm nhiễm dẫn đến sự phân ly đồng đều các allele…..

Tuần 8[sửa]

hi, không thấy có dộng tĩnh gì hết ,chắc là mọi người nghỉ lễ rồi hen !!! --> tuần này nghỉ ngơi chút đi, có gì ôn lại bài cũ

Trao đổi giữa các thành viên[sửa]

 • Hoahoc12a5 09:13, ngày 13 tháng 3 năm 2006 (CST) , các anh chị lo phần thuật ngữ chú ý, nhớ phải tạo thêm interwiki trong phần từ điển anh việt , mỗi thuật ngữ nên có định nghĩa rõ ràng, một chút thông tin về nó.Chúc mọi người thành công.
 • Theo hướng trên nhóm mình sẽ làm việc theo phương án là tất cả mọi bài tập sẽ có sự tham gia của tất cả mọi người. Thảo luận, bài làm đều gửi lên VLOS. Trong đó, mỗi một phần sẽ chọn ra người chuyên môn, đây ko phải là người sẽ làm bài tập đó suốt thời gian khóa học mà là người sẽ kiểm tra lần cuối bài tập đó. Vì vậy, mong các bạn tự chọn cho mình chuyên môn đó. Bao gồm: dịch, thuật ngữ, thảo luận, báo cáo. Ví dụ như phần dịch,thuật ngữ, báo cáo trong tuần 2 sẽ chia ra mỗi người làm một ít và người chuyên môn là người chịu trách nhiêmk check lại lần cuối.
 • Theo ý kiến của L thì mọi người bắt buộc phải theo dôi thường xuyên VLos để xem các thành viên trong nhóm đã làm tới đâu rồi....thế thì cũng được . Nhưng mỗi người tự chọn cho minh chuyên môn thì Pnghĩ , mỡi tuần nên xoay vòng theo thứ tự , như thế môi người có thể cải thiện phần yếu của mình luôn. Phương 02:49, ngày 12 tháng 3 năm 2006 (CST)
 • cho mình hỏi nhé: năng lượng để tạo thành liên kết cộng hóa trị là 20 kcal/mol thì năng lượng cần thiết để phá hủy chúng là bao nhiêu?

--> bạn chú ý đến các luồng thảo luận tuần này, anh hiếu có đề cập đến đó :d

 • Lâm nhờ mình chia nhiêm vụ cho nhóm tuần 5, hi vọng các bạn hài lòng, chúc mọi người 1 tuần học tập tốt.

Phương 16:29, ngày 02 tháng 4 năm 2006 (CDT)

 • @Hiếu : xin về phần bài tập viết vào file word và gởi vào mail group: Trả lời bằng tiếng VIệt? Thấy bài tập đã có solution rồi mà? Xinnói cụ thể hơn?
Phần solution chỉ là gợi ý. Các bạn cần trả lời chi tiết nhất có thể, bằng tiếng Việt và làm riêng rẽ, nộp riêng từng người nhé. Cao Xuân Hiếu 07:31, ngày 03 tháng 4 năm 2006 (CDT)
 • lê đoàn thanh lâm 08:58, ngày 03 tháng 4 năm 2006 (CDT) Các bạn chú ý làm phần đọc thêm và thảo luận tích cực hơn, tuần trước mình cõ xem thì hình như các bạn chưa làm 2 phần đó. CẢm ơn Phương đã chia nhiệm vụ hộ mình. Merci.
 • Nhóm mình sẽ có thành viên mới phải không? Chào mừng Zinzin vào nhóm 3.Phương
 • zin học cùng lớp với Dương. Tớ chỉ tham gia dự thính cho vui thôi, vì sợ không làm hết nhiệm vụ được giao.Phạm Hoa 07:37, ngày 10 tháng 4 năm 2006 (CDT)
 • ok, chào mừng Hoa tham gia. Nhớ lấy chỗ Dương sách để dịch vì thấy Hoa đã tự giao nhiệm vụ cho Hoa. Bạn tham gia thêm phần các luồng thảo luận của từng chương để nắm rõ hơn về các phần học. Nhiệm vụ ở đây anh Hiếu đặt ra không phải là bắt buộc, tuy nhiên khi làm hêt các bài tập thì sẽ nắm được kiến thức đầy đủ cũng như rèn luyện kĩ năng tiếng anh.
 • có gì mà anh Vietbio phải buồn , cứ xem như Mit đang nghì hè, sau đó thời gian hè thực sự thì chúng ta lai tiếp tục, và tập trung vào hai tháng hè , vì nếu tiếp tục bây giờ sẽ không khả quan hơn do sắp tới mùa thi. không biết ý những bạnkhác như thế nào??
Cám ơn P. Anh ko ăn thua việc MIT có học hay k vì hiện giờ anh cũng đang vắt chân lên cổ với công việc nghiên cứu. Tuy nhiên anh chỉ thấy buồn vì ý thức của những học viên mình. Anh đã nghĩ rằng bọn em sẽ thông báo với anh là bọn em sẽ nghỉ hẳn hoặc nghỉ 1 giai đoạn, chí ít ra cũng như là Minh nhắn IM cho anh thông báo. Tuy nhiên cũng chẳng trách ai được. Các em cứ bàn bạc cụ thể và email cho anh hoặc viết lên đây nếu thấy cần mở lại lớp nhé. Cao Xuân Hiếu 03:46, ngày 13 tháng 5 năm 2006 (CDT)
 • không biết ý các bạn khác thế nào ? nếu lớp học tiếp tục thì P sẽ theo, hiện tại thì nghỉ giữa kỳ vậy, đên tháng 7, 8 thì học lại????

Thuật ngữ[sửa]

cho mình hỏi convalently bonds là các liên kết gì vậy.Kinhong d 20:52, ngày 28 tháng 3 năm 2006 (CST)

Đó là liên kết cộng hóa trị. Cao Xuân Hiếu 09:22, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (CST)

cho em hỏi amphipathich nghĩa là gì vậy?

Anh cũng không hiểu rõ thuật ngữ này, nhưng tiền tố có nghĩa là loài lưỡng cư, còn hậu tố là bênh học --> chắc là bệnh học của các loài lưỡng cư :D
Hãy xem en:amphipathic để biết nghĩa của từ này. Cao Xuân Hiếu 10:25, ngày 04 tháng 4 năm 2006 (CDT)

ok em giải thích sai bét :))

Nhờ mọi người giải thích một số thuật ngữ:

 1. radioactively labeled substance; => cơ chất (được) đánh dấu phóng xạ
 2. allosteric regulation => cơ chế điều hòa dị lập thể