Hình học 12 nâng cao, Ôn tập chương 1 , NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
ÔN TẬP CHƯƠNG 1

I. Kiến thức cần nhớ

II. Câu hỏi tự kiểm tra

III. Bài tập

IV. Câu hỏi trắc nghiệm

  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài

01‎ - 02‎ - 03‎ - 04‎ - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.