Hình học 12 nâng cao, Ôn tập chương 2 , NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
ÔN TẬP CHƯƠNG 2

I. Kiến thức cần nhớ

A. Mặt cầu, khối cầu

Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

C. Mặt nón, hình nón và khối nón

II. Câu hỏi tự kiểm tra

III. Bài tập

  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.