Hình học 12 nâng cao, Ôn tập cuối năm, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Ôn tập cuối năm

I. Bài tập

II.Câu hỏi trắc nghiệm

III. Một số đề kiểm tra

Đề 1

Đề 2

Đề 3


  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.