Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Minh triết phương đông và triết học phương tây

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hiện tại, cuốn sách "Minh triết phương đông và triết học phương tây" của Francois Jullien có 2 bản dịch. Một của Nguyên Ngọc và hai là Hoàng Ngọc Hiến.

1. http://thuvienhoasen.org/a18901/minh-triet-phuong-dong-va-triet-hoc-phuong-tay (có file pdf, 140 trang)

2. Minh triết phương đông và triết học phương tây, Hoàng Ngọc Hiến (Đăng một phần)

Xem thêm cùng chủ đề[sửa]