VLOS:Câu thường hỏi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Bạn muốn tìm hiểu về VLoS? Ở dưới đây có vài câu thường hỏi cùng các câu trả lời về những điều cơ bản của dự án này.

Về soạn thảo[sửa]

Làm sao để tạo được một trang mới?[sửa]

Xem VLOS:Viết trang mới

Làm sao truyền một hình ảnh lên?[sửa]

Xem VLOS:Truyền lên hình ảnh.

Di chuyển/đổi tên/tạo liên kết chuyển nối trang[sửa]

Xem VLOS:Trang đổi hướng. Nếu bạn đã đăng nhập, bạn có thể sử dụng nút Đổi tên.

Tôi thấy nội dung của một bài viết còn dở dang hoặc chưa tốt, tôi nên viết bài mới hay sửa bài đang có?[sửa]

Việc sửa bài đang có được hoan nghênh nhiều hơn vì nếu không thì sẽ có người phải trộn bài mới của bạn với bài đang có.

Về VLOS[sửa]

Giới thiệu về VLoS[sửa]

xem VLOS:Giới thiệu

Lợi ích gì khi tham gia VLoS[sửa]

xem VLOS:Ưu điểm

Khác gì với Wikipedia tiếng Việt[sửa]

xem VLOS:VLoS so sánh với Wikipedia

Về quy định[sửa]

Nếu ai đó đạo văn thì sao?[sửa]

Vì tất cả nội dung ở đây đều được phân phối theo giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License (cho phép người đọc tuỳ ý sử dụng với mục đích cá nhân, phi thương mại), cần phải được phép tác giả nếu đăng lên nội dung thuộc bản quyền của tác giả đó. Nếu vi phạm, bài viết sẽ bị xóa.

Tại sao bài tôi viết lại bị xoá?[sửa]

Một số lý do hay gặp:

  • Có thể là bài bạn viết không tuân thủ theo quyền tác giả (xem câu hỏi bên trên).
  • Cũng có thể bài viết chưa đủ tiêu chuẩn đưa vào.
  • Cũng có thể tên bài viết sai chính tả, hay không theo quy ước về cách đặt tên bài. Nội dung bài bạn viết có thể đã được đưa sang trang khác có tên hợp lệ.

Xem thêm VLOS:Xóa trang.

Về độ ổn định[sửa]

Một bài viết, nếu người khác được sửa có khi ngược lại ý người soạn thì sao?[sửa]

Một bài viết nếu muốn tồn tại lâu dài trong Wikipedia, nơi ai cũng cũng quyền sửa đổi, hiển nhiên sẽ phải đạt đến sự đồng thuận của đa số thành viên. Về mặt nội dung, để tìm cách đạt được đồng thuận, chúng ta có thể tham khảo thêm VLOS:Thái độ trung lập. Về hình thức, các thành viên được khuyến khích tuân theo Cẩm nang về văn phong.

Những người cố ý phá hoại (như tôi vừa làm) thì công của các bạn kể như đổ sông đổ biển?[sửa]

Mọi phiên bản của bài viết đều được giữ trong lịch sử và có thể được nhanh chóng hồi phục khi sửa đổi "phá hoại" được phát hiện bởi công cụ "Thay đổi gần đây". Không phải mọi sửa đổi có vẻ "phá hoại" đều không có ích cho cộng đồng, đôi khi chúng có đóng góp nhất định. Những phiên bản bị phá hoại hay chưa hoàn thiện đủ mức có xu hướng tồn tại ngắn ngủi.

Về chất lượng[sửa]

Tôi rất muốn tham gia, nhưng ngần ngại vì thấy cần một "ban chuyên gia" thay cho ý kiến số đông[sửa]

Các website dựa trên Wiki không phải là nơi thử nghiệm mô hình dân chủ. Mời bạn đọc VLOS:Những gì không phải là VLOS. Các thảo luận là cơ hội để những người có chuyên môn tìm kiếm đồng thuận của cộng đồng trong một bài viết. Hiện tại "ban chuyên gia" có lẽ không cần thiết, vì giá trị của ý kiến từng thành viên chỉ phụ thuộc vào khả năng kiểm chứng và độ thuyết phục của ý kiến đó, không phụ thuộc vào ai phát biểu ý kiến đó. Xin mời bạn đăng những gì bạn cho là có ích cho cộng đồng lên đây với chú thích nguồn tham khảo để mọi người và các chuyên gia trong ngành kiểm chứng, sửa chữa, bổ sung.

Những người đang nhập vào (như tôi) đâu hẳn đủ trình độ để soạn những bài có tính cách giáo khoa?[sửa]

Mọi người đều có sở trường, sở thích, những hiểu biết sâu, độc đáo về những đề tài nhất định mà có thể trình bày ra ở đây cho nhiều người cùng hiểu. Bạn luôn có thể chia sẻ ý kiến trong thảo luận. Còn để sửa bài tốt hơn, bạn có thể đọc thêm hướng dẫn sửa đổi bài, VLOS:Cách viết tốt một bài viết, VLOS:Cẩm nang về văn phong, VLOS:Viết trang mới. Bạn cũng có thể tìm thêm nguồn tham khảo cho bài viết để tăng chất lượng bài.

Tôi muốn trở thành Công tác viên trên VLOS[sửa]

Mọi thành viên sau khi đăng ký đều được hoan nghênh trở thành các cộng tác viên (CTV) trên Thư viện Khoa học VLOS. Các CTV có thể ghi danh tại VLOS:Danh sách Cộng tác viên và lựa chọn nhiệm vụ theo VLOS:Nhiệm vụ cộng tác viên. Các cộng tác viên tham gia tích cực sẽ được nhận địa chỉ email tenminh@thuvienkhoahoc.com và cơ hội trở thành VLOS:Người quản lý nếu được cộng đồng bỏ phiếu thông qua.

Xem thêm[sửa]

Còn thắc mắc? Mời vào: