VLOS:Nhiệm vụ cộng tác viên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thông tin về Thư viện VLOS
Giới thiệu:
Hồ sơ tham dự Nhân tài đất Việt 2008:
Hoạt động:
Tham gia:


VLoS là một thư viện điện tử tự do được đóng góp và cộng tác của nhiều học sinh, sinh viên và nhà khoa học từ khắp mọi nơi. Website này có tính chất wiki, có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể sửa đổi bất cứ trang nào cũng được, bằng cách bấm vào các liên kết "sửa" (hoặc "Sửa đổi") ở trên hầu như tất cả mọi trang (ngoại trừ các cá nhân bị tước quyền sửa đổi và những trang tác giả không đồng ý sửa đổi bổ sung).

Các dự án thuộc Thư viện Khoa học VLoS:

  1. Thư viện Đề thi: gồm đề thi và đề kiểm tra ở tất cả các môn học, cấp học ở các trường ĐH, THPT, THCS ở Việt Nam.
  2. Thư viện Nghiên cứu Khoa học: lưu trữ abstract của các nghiên cứu khoa học do các nhà Khoa học Việt Nam tiến hành tại Việt Nam và trên Thế giới.
  3. Thư viện Quy trình Công nghệ: quyển cẩm nang đồ sộ có từ quy trình tách chiết DNA đến cách install và sử dụng 1 phần mềm, hay cách sửa chữa radio, hoặc thậm chí cả công thức nấu ăn.
  4. Thư viện Tài liệu Giảng dạy: nơi sưu tầm các sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng các môn học bằng tiếng Việt.

Các cộng tác viên có thể tham gia chính vào 1 hoặc nhiều hơn các dự án trên.

Các đề án chi tiết[sửa]

Các công việc thường nhật chung[sửa]

Các đề án tương lai[sửa]

chưa có