Ôn tập Tốt nghiệp THPT 2009-2010/Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan/4

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lý thuyết[sửa]

\lim _{{x\to -\infty }}y=b hoặc \lim _{{x\to +\infty }}y=b ⇒ Đồ thị có tiệm ngang y = b

\lim _{{x\to a^{-}}}y=\pm \infty hoặc \lim _{{x\to a^{+}}}y=\pm \infty ⇒ Đồ thị có tiệm đứng x = a

Ví dụ[sửa]

Bài tập tự luyện[sửa]

Chủ đề khác[sửa]

  1. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
  2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
  3. Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit
  4. Hình học không gian tổng hợp
  5. Phương pháp tọa độ trong không gian
  6. Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng
  7. Số phức


<comments />

loading...

Liên kết đến đây