Ôn tập Tốt nghiệp THPT 2009-2010/Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nội dung giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong cấu trúc đề thi: "Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số".

Xem thêm: GTLN, GTNN trong các kì thi tốt nghiệp THPT

GTLN, GTNN trên đoạn[sửa]

Lý thuyết[sửa]

- Tìm tập xác định: D = [a ; b]

- Tính đạo hàm y'; tìm x_{i} ∈ (a; b) sao cho y' = 0 hoặc y' không xác định

- Tính các giá trị: y(x_{i}), y(a), y(b)

- Kết luận:

Ví dụ[sửa]

Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của

a) y=2x^{3}-6x^{2}+1 trên [-1; 1]

b) y={\frac {2x-1}{x-3}} trên [0; 2]

c) y=x+{\sqrt 2}\cos x trên đoạn \left[0;{\frac {\pi }{2}}\right]

d) y=x^{2}-\ln(1-2x) trên đoạn [-2; 0]

e) y=x+{\sqrt {4-x^{2}}}

f)

GTLN, GTNN trên khoảng[sửa]

Lý thuyết[sửa]

- Tìm tập xác định

- Lập bảng biến thiên

- Kết luận

Ví dụ[sửa]

Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của

a) y=\ln x-{\sqrt x}

b) y={\frac {x+1}{{\sqrt {x^{2}-x+1}}}}

Bài tập tự luyện[sửa]

Xem thêm: GTLN, GTNN trong các kì thi tốt nghiệp THPT

Sai lầm và cách sửa[sửa]

Sai Đúng
{\mbox{Max}}\ y=1;\ {\mbox{Min}}\ y=-1 {\begin{matrix}{\mbox{Max}}&y=1\\{\mbox{D}}&\end{matrix}};\ {\begin{matrix}{\mbox{Min}}&y=-1\\{\mbox{D}}&\end{matrix}}

Chủ đề khác[sửa]

 1. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
 2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
 3. Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit
 4. Hình học không gian tổng hợp
 5. Phương pháp tọa độ trong không gian
 6. Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng
 7. Số phức


<comments />

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.