Phương pháp kỷ luật tích cực/C6

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Khích lệ - Nâng cao lòng tự trọng, tự tin và động cơ cho trẻ


Phuong-phap-ky-luat-tich-cuc-c6.jpg


Mục tiêu: Giúp học viên

  1. Hiểu khái niệm củng cố hành vi một cách tích cực và tiêu cực trong sự phát triển của trẻ
  2. Năm quy tắc của hành vi củng cố tích cực với khích lệ và khen ngợi
  3. Phân biệt sự khác nhau giữa khen thưởng và khích lệ
  4. Thực hành một số kỹ năng khích lệ trẻ.

Mục lục

  1. Củng cố tích cực và tiêu cực
  2. Năm quy tắc của củng cố tích cực với khích lệ, khen ngợi
  3. Sự khác nhau giữa khen thưởng và khích lệ
  4. Một số kỹ năng khích lệ
  5. Tài liệu phát tay
Rss.jpg
Mời bạn đón đọc các bài viết tiếp theo bằng cách đăng kí nhận tin bài viết qua email hoặc like fanpage Thuvienkhoahoc.com để nhận được thông báo khi có cập nhật mới.

Liên kết đến đây