Hành Trang Khoa Học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sách sơ thảo

 Bài viết còn chưa hoàn tất, xin bỏ qua mọi khó chịu do sự việc này gây ra 


Dàn bài sơ thảo:

 1. Lời mở
 2. Cảm tạ
 3. Các bổ xung về mặt trí dục và thể dục
  1. Rèn luyện sức khỏe và lề lối suy nghĩ
  2. Chế độ ăn uống và Việc dùng các loại dược phẩm
  3. Vai trò của thiền & Yoga
 4. Các Phương pháp tư duy sáng tạo
  1. Tập kích não
  2. Thâu thập ngẫu nhiên
  3. Nới rộng khái niệm
  4. Kích hoạt
  5. Lục mạo tư duy
  6. DOIT
  7. Đơn vận
  8. Giản đồ ý
  9. Tương tự hoá và Tương tự hóa cưỡng bức
  10. Tư duy tổng hợp
  11. Đảo lộn vấn đề
  12. TRIZ
  13. Cụ thể hoá và tổng quát hoá
  14. Khái quát hóa và Khái niệm hóa
  15. Thực tập phân tích phát minh
  16. Từ phát minh đến nhận bằng phát minh
  17. Người thật việc thật
  18. Ứng dụng các Nguyên Lý Phật giáo
  19. Hãy tự khai phóng
 5. Tìm nguồn dữ liệu và khai thác hợp lí chúng
  1. Thư viện
  2. Sách báo
  3. Các nguồn thông tin điện tử
 6. Vai trò của Ngoại ngữ
 7. Vai trò của kiến thức toán
 8. Trình bày một báo cáo khoa học hay văn bản khoa học
  1. Bằng phát minh
  2. Báo cáo khoa học
  3. Luận văn
  4. Bài viết thông thường
  5. Hình thức chung (các định dạng, các hình thức trình bày)
  6. Các văn bản WEB
 9. Tận dụng các thiết bị Máy tính
  1. Hiểu biết về máy tính và hệ điều hành
  2. Các chương trình xử lí văn bản
  3. Các ứng dụng WEB miễn phí và rẻ tiền nhưng hiệu quả (YIM, Google Earth, net meeting ....)
  4. Cài đặt các ngôn ngữ
  5. Tạo hình và xử lí hình ảnh cho các văn bản
  6. Lựa chọn một ngôn ngữ lập trình
  7. Ngôn ngữ lập trình cơ bản C/C++, Fortran và các ngôn ngữ khác
 10. Trên diễn đàn
 11. Tiên học lễ hậu học văn
 12. Chung đụng
  1. Nhóm làm việc
  2. Lãnh đạo khoa học?
  3. Vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ
 13. Thất bại là gì?
  1. Loại 1: Ếch ngồi đáy giếng
  2. Loại 2: Đụng đầu vào vách
  3. Loại 3: Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan
 14. Đọc thêm: Vấn đề du học
 15. Phụ lục
  1. Phụ lục A
  2. Phụ lục B - Tiểu sử GS. Adward de Bono
 16. Tài liệu tham khảo


Tác giả Võ quang Nhân giữ bản quyền. Chỉ được dùng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Cấm mọi hình thức sao chép hay in lại cho mụch đích kinh doanh hay buôn bán

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.