Các kỹ thuật dạy học tích cực

Từ VLOS
(đổi hướng từ Cac ky thuat day hoc tich cuc)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

Kỹ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có những kỹ thuật dạy học chung, có những kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thuật đặt câu hỏi trong đàm thoại. Ngày nay người ta chú trọng phát triển và sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như “động não”, “tia chớp”, “bể cá”, XYZ, Bản đồ tư duy...

Các kỹ thuật dạy học tích cực là những kỹ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của HS vào quá trình dạy học, kích thích tư duy, sự sáng tạo và sự cộng tác làm việc của HS.

Cac-ky-thuat-day-hoc.png

Các kỹ thuật dạy học tích cực được trình bày sau đây có thể được áp dụng thuận lợi trong làm việc nhóm. Tuy nhiên chúng cũng có thể được kết hợp thực hiện trong các hình thức dạy học toàn lớp.

 1. Kỹ thuật "động não" (Brainstorming)
  1. Kỹ thuật động não viết
  2. Kỹ thuật động não không công khai
 2. Kỹ thuật XYZ
 3. Kỹ thuật "bể cá"
 4. Kỹ thuật "ổ bi"
 5. Tranh luận ủng hộ – phản đối
 6. Thông tin phản hồi trong quá trình dạy học
 7. Kỹ thuật tia chớp
 8. Kỹ thuật "3 lần 3"
 9. Lược đồ tư duy
 10. Kĩ thuật "Khăn trải bàn"
 11. Kĩ thuật "Các mảnh ghép"
 12. Kỹ thuật KWL - KWLH
 13. Kỹ thuật chia sẻ nhóm đôi (Think-Pair-Share)
 14. Kỹ thuật Kipling (5W1H)
 15. Kỹ thuật chia nhóm
 16. Kỹ thuật giao nhiệm vụ
 17. Kỹ thuật đặt câu hỏi
 18. Kỹ thuật phòng tranh
 19. Kỹ thuật công đoạn
 20. Kỹ thuật “Trình bày một phút”
 21. Kỹ thuật “Chúng em biết 3”
 22. Kỹ thuật “Hỏi và trả lời”
 23. Kỹ thuật “Hỏi Chuyên gia”
 24. Kỹ thuật “Hoàn tất một nhiệm vụ”
 25. Kỹ thuật “Viết tích cực”
 26. Kỹ thuật “Đọc tích cực” (Đọc hợp tác)
 27. Kỹ thuật “Nói cách khác”
 28. Kỹ thuật phân tích phim Video
 29. Kỹ thuật tóm tắt nội dung tài liệu theo nhóm

Nguồn tham khảo[sửa]

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này